nová technická norma ČSN EN 17412-1

7/2021 nová technická norma ČSN EN 17412-1 zavádí principy úrovní podrobností modelů pro BIM místo neurčitého obsahu zkratek LOD.