Home

Aktuality

IFC 4.3 publikován jako technická norma ISO

4/2024 standard od buildingSMART ve verzi 4.3 (tedy včetně infrastrukturních staveb) se stává technickou normou ISO/CEN

buildingSMART International’s Podcast

2/2022 sledujte zajímavé postřehy na buildingSMART International’s Podcast (buzzsprout nebo Spotify)

mýty o IFC

8/2021 o dalších několika mýtech o IFC hovoří Léon van Berlo z aliance buildingSMART

nová technická norma ČSN EN 17412-1

7/2021 nová technická norma ČSN EN 17412-1 zavádí principy úrovní podrobností modelů pro BIM místo neurčitého obsahu zkratek LOD.

archiv zpráv

Proč ukládat informace do modelu stavby ?

  • Protože vhodné uložení informací je potřeba nejen během výstavby, ale také během provozování stavby => po celou dobu její životnosti !
  • Protože během životního cyklu budovy se velká část nákladů týká údržby technických instalací, které nejsou pouhým okem viditelné.
  • Technické instalace (elektro/zdravotní technika/topení/vzduchotechnika) v nových budovách reprezentují často více než 40% celkových nákladů.
  • Obdobně je znalost stavby velmi vhodná i pro infrastrukturu.
  • Část nákladů lze značně snížit právě použitou dokumentací a lepší koordinací a spoluprací – tedy využitím modelu celé stavby.
  • Lépe se odhadují veškeré ceny a budoucí náklady.
  • Taková dokumentace nemůže být závislá na jednom použitém software:
  • kvůli dlouhé době životnosti stavby (zdaleka delší než jednotlivé verze software),
  • model stavby musí sloužit pro více oborů,
  • data se budou využívat v různých reprezentacích (grafické, provozní, technické výpočty, ekonomické).

Co je nového?

bim-logo cz-bim