Aktuality

Proč ukládat informace do modelu stavby ?

 • Protože vhodné uložení informací je potřeba nejen během výstavby, ale také během provozování stavby => po celou dobu její životnosti !
 • Protože během životního cyklu budovy se velká část nákladů týká údržby technických instalací, které nejsou pouhým okem viditelné.
 • Technické instalace (elektro/zdravotní technika/topení/vzduchotechnika) v nových budovách reprezentují často více než 40% celkových nákladů.
 • Obdobně je znalost stavby velmi vhodná i pro infrastrukturu.
 • Část nákladů lze značně snížit právě použitou dokumentací a lepší koordinací a spoluprací - tedy využitím modelu celé stavby.
 • Lépe se odhadují veškeré ceny a budoucí náklady.
 • Taková dokumentace nemůže být závislá na jednom použitém software:
  • kvůli dlouhé době životnosti stavby (zdaleka delší než jednotlivé verze software),
  • model stavby musí sloužit pro více oborů,
  • data se budou využívat v různých reprezentacích (grafické, provozní, technické výpočty, ekonomické).

Co je nového?