Aktuality

 • 06/2020 IFC pro infrastrukturu se dostává do fáze bSI candidate standrs, tzn. ověřuje se implementace se softwarovými firmami.

 • 02/2020 práce na rozšíření IFC pro infrastrukturu finišují.

 • 02/2019 jak vidí význam digitalizace stavebnictví a úlohu EU BIM Task Group Milena Feustel (zástupce předsedy EU BTG) si přečtěte v tomto článku

 • 01/2019 vývoj formátu IFC se posunuje do další fáze. Před dokončením je rozšíření IFC o entity a vlastnosti pro mosty. Tématika se zpracovávala v rámci projektu IfcBridge a návrhy na rozšíření budou představeny na konferenci buildingSMART v Düsseldorfu  ve dnech 25. - 28. 3. 2019. Jedna z diskutovaných úprav IFC v rámci tohoto projektu je doplnění pro IFC 4.2 a následně i IFC 5 o způsob určení umístění formou reference k „IfcAlignment“. Jedná se, zjednodušeně řečeno, o umístění prvků vzhledem k ose, což bude určitě využitelné v rámci celého oboru infrastrukturu (silnice, železnice, …).  Předpokládané datum schválení jako standardu od buildingSMART je červenec 2019. Implementace do softwaru a přenos do ISO/CEN norem bude jistě následovat velmi brzo.

 • 12/2018 publikována technická norma ISO 19650-1 a 2, tzn. nyní je mezinárodní verze často využívaných norem z dílny UK (PAS a BSI 1192) a jsou upravené podle mezinárodního konsensu

 • 12/2018 publikována aktualizace technické normy ISO 16739-1, tzn. popis formátu IFC je nyní shodný s verzí buildingSMART IFC4, Add2

 • 10/2018 spouští se portál www.koncepcebim.cz - zapojte se a můžete ovlivnit vývoj ve stavebnictví

 • 6/2018 czBIM zveřejnilo další publikaci - volné pokračování první BIM příručky, tentokráte BIM Příručku pro investory

 • 6/2018 Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu, SPS, Česká agentura pro standardizaci, czBIM a Ministerstvo pro místní rozvoj Vás zvou na 4. KONFERENCI BIM ve dnech 5.-6.6.2018 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1

 • 5/2018 technická komise ISO/TC59/SC13 ve spolupráci s CEN/TC442 sestavila otázky, které mají pomoci při tvorbě norem pro BIM. Průzkumu se může účastnit každý, pokud chcete odpovídat, prosím spusťte si průzkum z této adresy. Průzkum bude otevřený do 29.6.2018 a je v angličtině.

 • 2/2018 příručka pro veřejené zadavatele od EU BIM Task Group je dostupná v češtině
 • 1/2018 startuje se práce na realizaci Koncepce zavedení BIM - v rámci České agentury pro standardizaci
 • 10/2017 vzniká Česká agentura pro standardizaci
 • 9/2017 vláda schvaluje Koncepci zavedení metody BIM v ČR

Proč ukládat informace do modelu stavby ?

 • Protože vhodné uložení informací je potřeba nejen během výstavby, ale také během provozování stavby => po celou dobu její životnosti !
 • Protože během životního cyklu budovy se velká část nákladů týká údržby technických instalací, které nejsou pouhým okem viditelné.
 • Technické instalace (elektro/zdravotní technika/topení/vzduchotechnika) v nových budovách reprezentují často více než 40% celkových nákladů.
 • Obdobně je znalost stavby velmi vhodná i pro infrastrukturu.
 • Část nákladů lze značně snížit právě použitou dokumentací a lepší koordinací a spoluprací - tedy využitím modelu celé stavby.
 • Lépe se odhadují veškeré ceny a budoucí náklady.
 • Taková dokumentace nemůže být závislá na jednom použitém software:
  • kvůli dlouhé době životnosti stavby (zdaleka delší než jednotlivé verze software),
  • model stavby musí sloužit pro více oborů,
  • data se budou využívat v různých reprezentacích (grafické, provozní, technické výpočty, ekonomické).

Co je nového?