Proč ukládat informace do modelu stavby ?

 • Protože vhodné uložení informací je potřeba nejen během výstavby, ale také během provozování stavby => po celou dobu její životnosti !
 • Protože během životního cyklu budovy se velká část nákladů týká údržby technických instalací, které nejsou pouhým okem viditelné.
 • Technické instalace (elektro/zdravotní technika/topení/vzduchotechnika) v nových budovách reprezentují často více než 40% celkových nákladů.
 • Obdobně je znalost stavby velmi vhodná i pro infrastrukturu.
 • Část nákladů lze značně snížit právě použitou dokumentací a lepší koordinací a spoluprací - tedy využitím modelu celé stavby.
 • Lépe se odhadují veškeré ceny a budoucí náklady.
 • Taková dokumentace nemůže být závislá na jednom použitém software:
  • kvůli dlouhé době životnosti stavby (zdaleka delší než jednotlivé verze software),
  • model stavby musí sloužit pro více oborů,
  • data se budou využívat v různých reprezentacích (grafické, provozní, technické výpočty, ekonomické).

Co je buildingSMART ?

 • Původně založena jako IAI (International Alliance for Interoperability) je sdružení organizací zabývajících se konstrukcí staveb a facility managementem.
 • Hlavním cílem je definice sdílených informací o stavbě pro celý její životní cyklus. Organizace zahrnuje architekty, inženýry, dodavatele, investory, vlastníky budov, správce budov, výrobce software, vládní instituce, výzkumné laboratoře, university a další členy.
 • Založena v říjnu 1995 v USA.
 • Nyní má mnoho regionálních či národních komor : USA, UK, francouzská, německá, skandinávská, norská, singapurská, korejská a mnohé další
 • Podíli se na tvorbě norem ISO pro tzv. BIM (Building Information Modelling)

>>> další informace o buildingSMART

Hledáte jednodušší předávání podkladů mezi profesemi a dalšími účastníky ?

 • Jste projektant a trávíte příliš mnoho času překreslováním podkladů ?
 • Ztrácíte čas a energii opětovnou úpravou při každé změně podkladů ?
 • Stále řešíte v jakém formátu, software a verzi podklady a svoji práci předáte ?
 • Listujete v mnoha dokumentech, abyste našli všechny informace o projektovaném objektu či stavbě ?
 • Chybí vám informace o materiálech nebo o původním stavu stavby ?
 • Chtěli byste provádět simulace pro zajištění optimální spotřeby energií, odhalovat kolize dříve než při vlastní stavbě a provádět další podobné testy?

Pak jste již na nejlepší cestě přejít od klasického způsobu komunikace na novou:

  

Co je nového?

 • sledujte stránky czbim.org