IFC pro infrastrukturu se dostává do fáze buildingSMART candidate standard

06/2020 IFC pro infrastrukturu se dostává do fáze buildingSMART candidate standard, tzn. ověřuje se implementace se softwarovými firmami.