IFC 4.3 se stává mezinárodním standardem ISO

ISO 16739-1:2024
Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries. Part 1: Data schema
ve verzi 4.3 je publikován jako technická norma ISO (CEN).

Podrobnější informace najdete na::
ISO 16739-1:2024 – Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries — Part 1: Data schema
IFC 4.3 Formally Approved and Published as an ISO Standard – buildingSMART International
Děkujeme buildingSMART International a ISO/TC 59/SC 13/JWG 12 expertům za jejich práci!