Co je openBIM?

11. prosince v 14:03

Jak se liší BIM a openBIM ? Proč vymýšlíme stále nové a další zkratky ?

OpenBIM je univerzální přístup k spolupráci při navrhování, realizaci a provozu staveb založené na otevřených standardech a pracovních postupech. OpenBIM je iniciativa aliance buildingSMART a několika předních dodavatelů softwaru s využitím otevřeného buildingSMART datového modelu.

Proč je to důležité?
OpenBIM podporuje transparentní, otevřený postup, který umožňuje členům projektu účastnit se bez ohledu na softwarové nástroje, které používají. OpenBIM vytváří společný jazyk pro procesy tak, aby celé odvětví a vládní struktury mohly realizovat projekty s průhledným komerčním zadáním a zakázky byly hodnoceny ve srovnatelných parametrech a byla zajištěna kvalita dat. OpenBIM poskytuje trvalá data pro použití v celém životním cyklu, zabraňuje několikanásobnému zadávání stejných dat a následným chybám. Malí i velcí dodavatelé softwaru se mohou zúčastnit a soutěžit o skutečně nazávislý systém a nejlepší řešení. OpenBIM propojuje stranu nabídky s přesnějším vyhledáváním produktů podle požadavků uživatelů a poskytuje údaje o produktu přímo do BIM.

Co tato složitá definice v sobě skrývá ?
Stavebnictví prochází v současné sobě velkou změnou. Při snaze ušetřit prostředky se nakonec zjistilo, že největším problémem je spolupráce. Proto se nyní zaměřujeme na její zlepšení a také odstranění ztráty informací během celého životního cyklu stavby. A tak se začala prosazovat metodika BIM. Aby byla data o stavbě uložena v nějakém jasně definovaném formátu, jehož dokumentace je přístupná, začal se prosazovat IFC. Aktuální verzí používanou ve většině software je verze IFC2x3, je však již dokončena i verze IFC4, která je od března 2013 již schválena i jako norma ISO. Podobně se odborníci začali věnovat tomu, aby i procesy, které používáme, byly jasně definovány. A firmy podporující tento přístup se sjednotily pod aktivitou s názvem OpenBIM. Ze softwarových producentů jsou hlavními členy Graphisofot, Tekla i DDS.

Jaké jsou výhody ?
 • Každý účastník si může vybrat softwarový nástroj, který mu vyhovuje. Stačí, když podporuje OpenBIM/IFC
 • Předávání podkladů ve fázi navrhování – projektování stavby se stává jednodušším.
 • Zlepšuje se koordinace profesí díky softwarovým nástrojům umožňujícím kontrolovat kolize.
 • Data lze využívat i pro energetické simulace již ve fázi návrhu
 • Vytvořená data lze využít i při plánování provádění stavby a následně i pro účely facility managementu (správy budov)
S kým může software hlásící se k openBIM komunikovat ?
K vytvoření stavebního modelu doporučujeme některý z nástrojů podporujících právě tvorbu IFC modelu. Takových nástrojů existuje již celá řada, jejich aktualizovaný seznam najdete na stránkách buildingSMART a patřičný odkaz také na těchto stránkách. Zde uvádíme jen v našich krajích ty nejznámější a ty, které mají české prostředí a také firmu, která se o software v našich končinách stará.
 • ArchiCAD
 • Nemetschek AllPlan
 • DDS-CAD
 • Revit
Dalším formátem, který začíná pomáhat při lepším předávání informací je dokumentace změn a poznámek ve formátu BCF. Jedná se o formát, který kromě nalezeného problému umožní se rovnou v modelu stavby orientovat a problematické místo nalézt.

Co když můj klient či spolupracující osoba nemá nástroje podporující OpenBIM/IFC ?

V takovém případě máte k dispozici volně dostupné prohlížeče formátu IFC. Často tyto prohlížeče umí pracovat i s jinými používanými formáty, jako je nepř. dwg.
Můžete si sami vyzkoušet jejich funkce, mezi naše oblíbené patří:
 • Tekla BIMSight
 • DDS Viewer
 • Solibri Model Viewer

V čem dalším může OpenBIM pomoci ?

Trávili jste již někdy poměrně hodně času hledáním dostupných informací od výrobce ? Pak se Vám jistě může zdát, že knihovny produktů vytvářených přímo výrobci v obecně dostupném formátu (IFC) pro softwarové nástroje je snem. V současné době máte sice pravdu, ale v rámci IFC4 je definován i způsob, jak by se katalogy výrobců definovaly a můžeme si jen přát, aby se výrobci do OpenBIM iniciativy brzo zapojili.